آموزش مداومآموزش‌های دانش‌آموزی

آموزش مجازی برای متوسطه دوم و کنکور

معرفی فضای آموزش مجازی برای دوره دبیرستان از اهمیت به سزایی برخوردار است.

گسترش ویروس کرونا و همه‌گیری آن در کشورهای مختلف باعث هراس در بین مردم شده‌است. به همین دلیل مراکز پرتجمع لازم است مدتی به حالت تعطیل درآید . یکی از این مراکز مدارس است. تعطیلی مدارس به خصوص دبیرستان به خاطر حجم درس و نزدیک بودن امتحان کنکور باعث نگرانی دانش‌آموزان و والدین آنها شده‌است. سایت آجیل پژوهش سیاستی را در پیش گرفته که دانش‌آموزان در این مدت بی‌نصیب نباشند.
در اینجا به ترتیب دروس پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم رشته‌های علوم انسانی، تجربی و ریاضی آمده است. در شبکه هفت صدا و سیما نیز برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان در حال پخش است که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

برای مشاهده آموزش مجازی برای دانش‌آموزان متوسطه اول کلیک کنید.

در ادامه محتوای سایت‌های خوبی مثلا سایت کانون و آلا تیوی یا کانال‌های خوب تلگرام رو بهتون معرفی می‌کنیم.

پایه‌ی دهم – رشته علوم انسانی

اقتصاد دهم انسانی – کانون

منطق دهم انسانی – کانون

علوم و فنون ادبی ۱ دهم انسانی – کانون

ریاضی و آمار۱ دهم انسانی – کانون

فارسی۱ دهم انسانی – کانون

وبینارهای دارای کد تخفیف ajilpajoohesh از ایسمینار وبینارهای دارای کد تخفیف ajilpajoohesh از ایسمینار

زبان انگلیسی1 دهم انسانی – کانون

زبان انگلیسی 1 دهم انسانی – آلا تیوی

جامعه‌شناسی 1 دهم انسانی – کانون

عربی1 دهم انسانی – کانون

تاریخ 1 ایران و جهان دهم انسانی – کانون

جفرافیای ایران دهم انسانی – کانون

دین و زندگی 1 دهم انسانی – کانون

پایه‌ی دهم – رشته علوم تجربی

عربی زبان قرآن 1  دهم تجربی – کانون

ریاضی1 دهم تجربی – کانون

شیمی 1 دهم تجربی – کانون

شیمی 1 دهم تجربی – آلاتیوی

زیست‌شناسی1 دهم تجربی – کانون

زیست شناسی 1 دهم تجربی – آلاتیوی

فارسی 1 دهم تجربی – کانون

زبان انگلیسی1 دهم تجربی – کانون

زبان انگلیسی 1 دهم تجربی – آلا تیوی

دین و زندگی1 دهم تجربی – کانون

جغرافیای ایران دهم تجربی – کانون

فیزیک 1 دهم تجربی – کانون

فیزیک 1 دهم تجربی – آلاتیوی

عربی 2 دهم تجربی – کانون

پایه‌ی دهم – رشته علوم ریاضی

عربی زبان قرآن 1 دهم ریاضی – کانون

ریاضی1 دهم ریاضی – کانون

فیزیک 1 دهم ریاضی – کانون

فیزیک 1 دهم ریاضی – آلاتیوی

شیمی 1 دهم ریاضی – کانون

شیمی 1 دهم ریاضی – آلاتیوی

هندسه1 دهم ریاضی – کانون

هندسه 1 دهم ریاضی – آلاتیوی

فارسی 1 دهم ریاضی – کانون

زبان انگلیسی 1 دهم ریاضی – کانون

زبان انگلیسی 1 دهم ریاضی – آلا تیوی

دین و زندگی 1 دهم ریاضی – کانون

جفرافیای ایران دهم ریاضی – کانون

عربی 2 دهم ریاضی – کانون

پایه‌ی یازدهم – رشته علوم انسانی

رشته انسانی – پایه یازدهم – منطق دهم انسانی – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – ریاضی و آمار ۲ – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – زبان انگلیسی ۲ – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – عربی ۲ – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – فلسفه – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – جامعه‌شناسی ۲ – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – فارسی ۲ – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – علوم و فنون ادبی ۲ – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – روانشناسی – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – دین و زندگی۲ – کانون

رشته انسانی – پایه یازدهم – تاریخ 2 – کانون

پایه‌ی یازدهم – رشته علوم تجربی

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم- هندسه ۲ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم- ریاضی ۲ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم – عربی ۲ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم – زیست ۲ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه‌ی یازدهم- زیست ۲- آلاتیوی

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم – زبان انگلیسی ۲ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم – فیزیک ۲ – کانون

رشته علوم تجربی – پایه‌ی یازدهم- فیزیک ۲- آلاتیوی

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم – شیمی ۲ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم- شیمی ۲ – آلا تیوی

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم – فارسی ۲ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم- دین و زندگی ۲ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه یازدهم- زیست ۲ – کانون

پایه یازدهم – رشته ریاضی

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – آمار و احتمال – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – هندسه ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – عربی ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – زبان انگلیسی ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – حسابان – کانون

رشته ریاضی- پایه‌ی یازدهم- حسابان – آلاتیوی

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – فیزیک ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – شیمی ۲ – کانون

رشته ریاضی- پایه یازدهم – فارسی ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – فارسی ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – دین و زندگی ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – آمار و احتمال – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – حسابان (۱) – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم – فیزیک ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی یازدهم- فیزیک ۲- آلاتیوی

پایه‌ی دوازدهم – رشته علوم انسانی

رشته انسانی – پایه دوازدهم – زبان و ادبیات فارسی ۳ – کانون

رشته انسانی – پایه دوازدهم – عربی ۳ – کانون

رشته انسانی – پایه دوازدهم –علوم و فنون ادبی ۳ – کانون

رشته انسانی – پایه دوازدهم –ریاضی و آمار ۳ – کانون

رشته انسانی – پایه دوازدهم – فلسفه‌ی ۳ – کانون

رشته انسانی – پایه دوازدهم –جامعه شناسی ۳ – کانون

رشته انسانی – پایه دوازدهم – تاریخ ۳ – کانون

رشته انسانی – پایه دوازدهم – دین و زندگی ۳ – کانون

پایه‌ی دوازدهم – رشته علوم تجربی

رشته علوم تجربی- پایه دوازدهم – زبان و ادبیات فارسی ۳ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه دوازدهم – دین و زندگی ۳ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه دوازدهم – شیمی ۳ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه دوازدهم – زیست‌شناسی ۳ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه دوازدهم – فیزیک ۳ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه دوازدهم – ریاضی ۳ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه دوازدهم – عربی ۳ – کانون

رشته علوم تجربی- پایه دوازدهم – فیزیک ۳ – کانون

پایه دوازدهم – رشته‌ی ریاضی

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – زبان و ادبیات فارسی – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – دین و زندگی ۳ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – فیزیک ۳ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – شیمی ۳ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – حسابان ۲ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – هندسه ۳ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – ریاضیات گسسته – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – عربی ۳ – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – فیزیک 3 – کانون

رشته ریاضی – پایه‌ی دوازدهم – هندسه 3 – کانون

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا